Allt om katter

Vad orsakar bronkit hos katter

Det finns många faktorer som orsakar bronkit hos katter. Men de vanligaste orsakerna är virus, bakterier och deras gifter samt överkänslighetsreaktioner.

De flesta bronkitsjukdomar orsakas av virus och bakterier. Viral och bakteriell bronkit orsakas vanligtvis av ett virus som vanligtvis kallas en nedre luftvägsinfektion (LRI).

Bakterier orsakar en bronkitsjukdom som vanligtvis inte är lika allvarlig som viral bronkit.

Bakteriell bronkit är vanligare hos katter som kastreras.

Överkänslighetsreaktioner orsakar bronkit hos katter när katten utsätts för flera irriterande eller allergener.

Vacciner är den vanligaste orsaken till bronkit hos katter. Vissa katter utvecklar bronkit efter att ha fått vaccinationer och vaccinationsförstärkare.

Andra infektioner som orsakar bronkit hos katter är:

Cancer

Tumörer

Inflammatoriska sjukdomar

Svampinfektioner

Leukemi

Lymfom

Bronkit kan också orsakas av bakterier som lever i ogästvänliga miljöer. Dessa bakterier lever vanligtvis i lungorna, men de kan hittas i andra delar av kroppen.

Symtom och typer

Symtomen på bronkit hos katter är i allmänhet desamma som bronkit hos människor.

Katten kan ha rinnande näsa, hosta och feber. Det kan också finnas en minskning av mängden saliv som produceras av katten.

Hostan kan också åtföljas av väsande andning och nedsatt förmåga att tala eller äta.

Katten kan också ha ett rött eller inflammerat öga.

Diagnos

En veterinär kommer att utföra en fysisk undersökning och samla ett prov av kattens nässekret.

En lungröntgen görs för att avgöra om katten har lunginflammation.

Ett prov av kattens urin kan samlas in och skickas till ett labb för testning.

Behandling

Behandling av bronkit hos katter är beroende av den bakomliggande orsaken.

Viral bronkit behandlas med antibiotika.

Bakteriell bronkit behandlas med antibiotika.

Överkänslighetsreaktioner behandlas med steroider.

Vacciner är ofta orsaken till bronkit hos katter. Vanligtvis är bronkiten mild, men katten kan behöva antibiotika om bronkiten är allvarlig.

Kattens kost bör ändras för att förhindra ytterligare komplikationer.

Vård i hemmet

Kattens ägare bör informera läkaren om eventuella andningssjukdomar, såsom astma eller bronkit, som katten har.

Kattens ägare bör undvika att katten går utomhus i minst en vecka efter att bronkiten har diagnostiserats.

Se mer

Denna Frontline-recension innehåller en detaljerad översikt över produkter för loppor och fästingar från Frontline, ingredienserna i dessa produkter och hur de kan påverka din katt, de biverkningar som din katt eller kattunge kan uppleva som du måste se upp för, samt säkerhet för Frontline-produkter för katter och kattungar. Läs mer

Denna "Great Reset" är inte så bra trots allt. Det erbjuder inte heller något nytt eller faktiskt realiserbart. Istället är det en upprepning av ett globalistiskt projekt som försöker använda Covid-krisen för att prioritera elitens oro och fantasier, som syftar till att cementera deras positioner av rikedom och makt och inleda en ny era av diktat uppifrån och ned. Läs mer

Släkten Cato fick sin första glans från hans farfarsfar Cato, vars dygd gav honom ett så stort rykte och auktoritet bland romarna, som vi har skrivit i hans liv. Denne Cato blev, genom förlusten av båda sina föräldrar, en föräldralös, tillsammans med sin bror Caepio och sin syster Porcia. Läs mer

Svarta katter anses allmänt ha tur i Storbritannien, även om de är förknippade med häxkonst - en häxas djurbekanta är vanligtvis en svart katt. Det är speciellt tur om en svart katt korsar din väg - även om i Amerika råder den raka motsatta tron. Slutligen är en vanlig vidskepelse att röra ved för tur. Läs mer

Kommentarer

M
Machda
– 14 day ago

Vad orsakar bronkit hos katter? Kattbronkit kan orsakas eller förvärras av valfritt antal irriterande ämnen i luftvägarna, allergier, bakteriella infektioner eller till och med parasiter som lungmask eller hjärtmask. Att fastställa den faktiska orsaken till din katts bronkit kanske inte är möjligt. Detta beror delvis på mängden orsakande medel men också på mängden tester som behövs för att utesluta varje orsak. Att testa för varje enskild orsak kan vara både tidskrävande och kostsamt. Luftvägsirriterande kan inkludera saker som cigarettrök, parfym, mattrengöringsmedel, doftande tvättmedel eller sköljmedel...

+1
A
AlienPegasus
– 17 day ago

Katter som lider av bronkit kommer att ha svårt att andas och i svåra fall kan de förlora medvetandet på grund av syrebrist. Kronisk inflammation från bronkit kan också leda till ytterligare allvarliga andningssjukdomar inklusive infektion och uppbyggnad av ärrvävnad från konstant irritation. Bronkit hos katter är en term som i stora drag syftar på inflammation i luftrören i din katts andningsorgan. Bronkit kan ha många bakomliggande orsaker, inklusive allergi. Bronkit kan också vara akut, engångsinflammation eller kronisk (återkommande).

A
Anelle
– 24 day ago

Varför hostar min innekatt? Vad får katter att hosta? Hos katter är hosta oftast ett tecken på ett inflammatoriskt problem som påverkar de nedre luftvägarna, särskilt någon form av bronkit. Denna inflammation beror ofta på en infektion, särskilt med virus som felin viral rhinotracheitis, eller bakterier som...

A
Aitelle
– 25 day ago

Vad är bronkit hos katter? Om din katts luftvägar blir inflammerade, kan de bli igensatta med överdrivet sekret som försämrar förmågan hos ditt husdjurs kropp att dra in syre i alveolerna för att leverera till resten av kroppen. Även om det är mindre vanligt, kan bronkerna stänga när musklerna i luftvägarna

A
Aitelle
– 1 month ago

Kronisk bronkit hos katter diagnostiseras på samma sätt som akut bronkit, och veterinären kommer att utföra liknande tester för att utesluta andra möjliga orsaker till inflammation i andningsorganen. En lungröntgen ger information om tillståndet i lungorna och hjärtat, medan en bronkoskopi eller sköljning kan användas för att undersöka luftvägarna och fastställa möjliga infektioner.

S
Snake
– 26 day ago

Bronkit definieras som inflammation i bronkierna och bronkiolerna, som är de mindre rörformiga luftvägarna som förgrenar sig ut i lungorna från huvudluftvägen, som kallas luftröret eller luftstrupen. Detta är en luftvägssjukdom som kan orsaka hosta och andningsbesvär. Kattbronkit beskriver en grupp vanliga inflammatoriska luftvägssjukdomar hos katter som inkluderar kattastma. Inflammationen i luftrören gör att luftvägarnas väggar blir förtjockade och svullna, tillsammans med överdriven slemproduktion, med sekret samlas i luftvägarna. Det är en användbar jämförelse med...

R
Rasemalie
– 1 month 5 day ago

Orsaken till kronisk bronkit är i de flesta fall okänd. Kronisk bronkit kan drabba både hundar och katter men är inte så vanligt hos katter. Kronisk infektiös trakeobronkit är vanligare hos katter som är yngre än ett år. Yngre djur är mer benägna att drabbas av lunginfektion eller missbildning; äldre katter med neoplasi (cancer).

+1
B
BoMaStI~
– 1 month 9 day ago

Bronkit hos katter uppstår när luftrören som är en del av ett kattdjurs andningssystem blir inflammerade. Det kan leda till andningsproblem och, i de mest extrema situationerna, till och med medvetslöshet. Om du ser symtomen eller något ovanligt med din katts andning, måste du gå till en veterinär för en korrekt diagnos och behandling. Här är vad du bör veta om symtom, orsaker och behandlingar för bronkit hos katter.

+2
A
Ance
– 1 month 12 day ago

Bronkit hos katter uppstår när bronkierna, som är en del av en katts andningsorgan, blir inflammerade. Det kan leda till andningsproblem och i de mest extrema situationer även till medvetslöshet. Om du ser symtomen eller något ovanligt med din katts andning, måste du träffa en veterinär för en korrekt diagnos och behandling.

+1
F
FamilyTitan
– 1 month 12 day ago

Symtom på bronkit kan förekomma hos katter som lider av kronisk bronkit, en inflammation i andningsvägarna som leder från luftröret till lungorna. Veterinärer har inte en fullständig förståelse för vad som orsakar detta luftvägstillstånd hos katter; många orsaker uppstår utan en uppenbar orsak. Ibland uppstår det som ett resultat av infektion, men ofta är den exakta orsaken inte känd. Här är vad du bör veta om att diagnostisera och behandla kronisk bronkit hos katter.

W
whirlwindrepay
– 1 month 22 day ago

Bronkit och astma kan förekomma samtidigt. Kronisk bronkit kan orsakas av bakterieinfektioner, överkänslighetsrubbningar (allergier), parasiter (dvs lungmask, hjärtmask, toxoplasmos) eller kronisk inandning av luftvägsirriterande ämnen. I många fall kan den bakomliggande orsaken inte identifieras.

P
PeskyKing
– 1 month 30 day ago

Astma eller kronisk bronkit är ett tillstånd där de nedre luftvägarna hos katter blir trånga och producerar överskott av slem som svar på en skadlig stimulans som cigarettrök, damm eller dofter. Det vanligaste kliniska tecknet är hosta. En diagnos ställs genom en kombination av bröströntgen, hjärtmasktestning, blodprov, urin- och avföringstestning, och kan också kräva bronkoskopi eller luftvägsköljning. Eftersom astma inte kan botas, är behandlingen inriktad på att hantera sjukdomen med en kombination av steroider och luftrörsvidgande medel, vanligtvis ges genom inandning för att undvika eller minska negativa...

J
Jenitya
– 1 month 16 day ago

Kattbronkit orsakas antingen av parasiter, bakteriella och virusinfektioner, kronisk hjärt-kärlsjukdom, komplex av kroniska luftvägssjukdomar och oftast exponering för rök, kemiska ångor eller miljöfaktorer. Katts astmasymtom inkluderar ihållande hosta med spasmer, mild feber och väsande andning. Diagnos ställs genom klinisk historia, undersökning, laboratorietester och lungröntgen. Katt astmabehandling är specifik för (varierar med) varje orsak. Stödjande vård tillsammans med vila är obligatoriskt för att uppnå en smidig återhämtning."

D
Dolphin
– 1 month 23 day ago

Vad är astma och kattbronkit? Astma är ett vanligt luftvägstillstånd hos katter. Sjukdomen orsakas av aktivering av inflammation i lungorna som svar på irriterande eller allergener i miljön. Cellerna i lungorna svarar genom ökad produktion av slem och reversibel förträngning (spasm) i de små luftvägarna.

E
Eahunleyelle
– 1 month 29 day ago

När kattens luftvägar är känsliga för vissa stimuli leder exponering för dessa medel till förträngning av luftvägarna. De hetsande medlen är vanligtvis direkt irriterande på luftvägarna eller saker som framkallar en allergisk reaktion i luftvägarna. Oavsett orsak är slutresultatet detsamma: muskelspasmer i luftrören (andningsrör), uppbyggnad av...

+1
T
Thereyya
– 1 month 23 day ago

Bronkialastma (allergisk bronkit) är ett syndrom hos katter med likheter med astma hos människor. Unga katter och siameser och himalayaraser drabbas oftast. Den plötsliga utvecklingen av astma hos äldre katter är extremt ovanlig. Tecken på bronkialastma inkluderar andfåddhet, hosta eller väsande andning som kan komma och gå.

+1
J
Jozieselly
– 2 month 1 day ago

Hos katter betecknas både akut och kronisk inflammation i de nedre luftvägarna kollektivt som felin bronkit, eller felin bronkopulmonell sjukdom (FBD). Kronisk inflammation i de nedre luftvägarna kan, om den lämnas obehandlad, leda till fibros (överskott av fibrös vävnad i lungorna) och lungatelektas (en sjukdom i

+2
S
Simn
– 2 month 17 day ago

För att diagnostisera kattbronkit, övervaka din katt för ihållande hosta under en period av dagar eller veckor. Du bör också hålla örat nära bröstet och lyssna efter pipande eller knastrande ljud som kan betyda att det har svårt att andas. Om du har en husdjurstermometer, kontrollera din katt för en temperatur på 103,5 grader Fahrenheit eller högre, vilket indikerar feber som kan orsakas av bronkit. Ta din katt till veterinären för att bli undersökt och få blodprovet för andra möjliga underliggande tillstånd. Din veterinär kommer sannolikt också att rekommendera ett avbildningstest, såsom en röntgen eller bronkoskopi, för att göra en...

+1
B
Bederva
– 2 month 24 day ago

En katt i greppet av en allvarlig astmaanfall kommer att placeras i ett syrgastält och behöver intravenösa steroider för att undertrycka den inflammatoriska reaktionen. Läkemedel som levereras via en nebulisator och inhaleras ner i lungorna är en annan viktig behandlingsmetod. På lång sikt hjälper eliminering av triggerfaktorer långt.

+2
J
Juexavia
– 2 month 23 day ago

Kronisk bronkit är en inflammatorisk reaktion i luftvägarna som vanligtvis drabbar medelålders katter. Det orsakar en torr, hackande hosta och kan också involvera munkavle, kväljningar och upphostning av skummande saliv. All hosta som varar i två månader eller mer anses vara kronisk bronkit hos katter.

S
Sonlyn
– 2 month 24 day ago

Efter att dessa katter behandlats med specifika antimikrobiella medel, försvann deras kliniska symtom omedelbart, utan att återkomma. Därefter undersöktes BALF-prover från 13 australiska och 11 italienska katter med sjukdomar i nedre luftvägarna och ytterligare 16 lungprover av italienska katter som dog av olika orsaker med hjälp av nästa

+1
H
Hayxis
– 2 month 27 day ago

Bronkit är inflammation i slemhinnan i dina lungor. Lär dig mer om symtom, orsaker, diagnos, behandling

+1
A
actoracclaimed
– 3 month ago

Bronkit gör att bronkernas väggar blir inflammerade, svullnar väggarna och släpper ut slem i luftvägarna. Detta gör att luftvägarna blir trånga och överbelastade och luft kan inte längre nå alveolerna effektivt.2. Som ett resultat utlöses hosta som en reflex för att hjälpa till att rensa luftvägarna. Detta skapar en ond host-irritationscykel; en inneboende egenskap hos bronkit.3. Hundsbronkit kan vara akut eller kronisk.4 Akut bronkit beskriver den tillfälliga inflammationen i luftvägarna och orsakas av t.ex. bakteriella eller virusinfektioner.

Z
Zutar Black
– 3 month 8 day ago

Kattbronkit är termen som används för att beskriva väsande andning och hosta orsakad av inflammation i de nedre luftvägarna. Det kallas också vanligtvis KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). En vanlig fråga bland husdjursföräldrar som misstänker bronkit är "Vad orsakar bronkit hos katter?"

+1
I
innocent
– 3 month 18 day ago

Om din katts andetag luktar illa kan du ha mer problem med dina händer än att stå ut med en illaluktande lukt. Om du märker att din katts andetag producerar en stark, obehaglig lukt är detta inte normalt och kräver ytterligare undersökning. Pågående dålig andedräkt hos en katt kan bero på en mängd olika hälsoproblem.

+1
P
perfectiphone
– 3 month 23 day ago

Bronkit är en inflammation i slemhinnan i dina luftrör, som transporterar luft till och från dina lungor. Personer som har bronkit hostar ofta upp förtjockat slem, som kan bli missfärgat. Bronkit kan vara antingen akut eller kronisk. Utvecklas ofta från en förkylning eller annan luftvägsinfektion, akut bronkit

G
girl
– 3 month 1 day ago

Inom humanmedicin är kronisk bronkit och astma två separata tillstånd (även om vissa människor har båda). Astma är vanligtvis ett allergiskt tillstånd där exponering för en trigger orsakar inflammation och förträngning av luftvägarna. Vid kronisk bronkit uppstår också inflammation i luftvägarna och överdriven slemproduktion.

+2
R
Rinina
– 3 month 8 day ago

Hundar och katter med andningsbesvär kan klassificeras i 8 sjukdomskategorier, av vilka några är associerade med distinkta andningsmönster som observerats under fysisk undersökning.1,2 Dessa kategorier inkluderar både primära andningssjukdomar och sekundära orsaker till andningssvårigheter.

+2
M
Mihaylina
– 3 month 8 day ago

Cigarettrökning är den främsta orsaken till kronisk bronkit. När tobaksrök andas in i lungorna irriterar det luftvägarna och de producerar slem. Människor som har varit utsatta under lång tid för annat som irriterar deras lungor, såsom kemiska ångor, damm och andra ämnen, kan också utveckla kronisk bronkit.

D
Dustbunny
– 3 month 17 day ago

Om bronkit orsakas av en virus- eller bakterieinfektion, sprids den på samma sätt som förkylningar sprids - genom att bakterier färdas genom luften när någon hostar eller nyser. Du kan andas in bakterierna om du är tillräckligt nära. Du kan också röra vid något som har bakterier på sig, som en dörr, och sedan överföra...

+1
G
Gajesca
– 3 month 19 day ago

Katter med daglig hosta kan alltså ha båda sjukdomarna, medan katter utan hosta kan ha astma men inte ha kronisk bronkit. Båda störningarna kan resultera i väsande andning och träningsintolerans. Slutligen är mänsklig astma ett syndrom där orsakerna kan variera mycket, inklusive allergi, träning och kall luft, hos individen

D
Danson
– 3 month 13 day ago

Bronkit orsakas normalt av virus, vanligtvis de som också orsakar förkylningar och influensa. Det kan också orsakas av vattenföroreningar, bakterieinfektioner och exponering för ämnen som irriterar luftrören i lungorna, såsom tobaksrök, damm, ångor, ångor och luftföroreningar. När luftrören, som transporterar luft till lungorna, blir infekterade och svullna. man lider av en tjatande hosta och mycket mer slem.

+2
A
Aidiebella
– 3 month 15 day ago

Vad är bronkit hos katter? Detta är en sjukdom som orsakar inflammation i en katts luftvägar och är även känd som kattastma. Utan att gå in på så mycket detaljer gör kattbronkit att de får trånga luftvägar på grund av inflammation och gör det svårare för dem att få tillräckligt med syre i lungorna.

+1
W
WIKTOR
– 3 month 11 day ago

Akut bronkit är ett lungtillstånd med symtom på ihållande hosta, ont i halsen, trötthet och huvudvärk som varar i cirka 10 dagar. Akut bronkit är smittsam och behandlas vanligtvis inte med antibiotika om inte orsaken är bakteriell.

+2
Z
Zutar Black
– 3 month 16 day ago

Den vanligaste orsaken till bronkit är dock virusinfektion. Symtomen på viral bronkit är väsande andning, brännande smärta, andningssvårigheter och huvudvärk. Viral bronkit kan försvinna av sig själv utan mediciner, med enkla huskurer. Hur uppstår bronkit? Samma virus som ger dig förkylning eller influensa orsakar bronkit. Men även bakterier kan orsaka bronkit. Influensaviruset sprids genom kontakt med en smittad person, och genom hosta och nysningar. När personer som är smittade, hostar eller nyser släpps droppar ut i luften.

+1
Q
quick bullet
– 3 month 18 day ago

Dr. K är en nördig läsare, ivrig stickare, hot yoga-fanatiker, musiknörd, kämpande löpare och outtröttlig foodie. Hon bor i södra Miami med tre hundar, otaliga katter, två räddade getter och en rolig flock höns. Du kan följa hennes skrivande på DrPattyKhuly.com och på sunsetvets.com.

+2
P
Pandata
– 3 month 23 day ago

Den orsakande organismen är ett enkelsträngat RNA-virus av familjen Coronaviridae som främst drabbar kycklingar. Det påverkar de övre luftvägarna, det kvinnliga fortplantningsorganet, och vissa stammar orsakar nefrit (Jackwood, 2012). Viruset predisponerar fågeln för sekundära bakteriella luftvägsinfektioner (Wickramasinghe et al., 2014).

M
monitor lizard
– 4 month 3 day ago

Vad orsakar akut bronkit? Akut bronkit orsakas vanligtvis av en virusinfektion. Detta är oftast samma virus som orsakar förkylningar och influensa. Det kan också orsakas av en bakterieinfektion eller av fysiska eller kemiska medel som andas in. Dessa kan inkludera damm, allergener och starka ångor, inklusive de från kemiska rengöringsmedel eller tobaksrök.

+2
R
Rowimobeth
– 3 month 20 day ago

Bronkit är en inflammation i slemhinnan i luftrören som orsakar svår hosta, förtjockat och missfärgat slem och smärta. Akut bronkit kan pågå i 10 dagar eller några veckor och kan allvarligt störa dina dagliga aktiviteter och livskvalitet. Genom att använda några naturliga strategier kan du förbättra ditt immunsvar och din andningshälsa. I den här artikeln kommer du att lära dig vad bronkit är och dess symtom. Du kommer att förstå några viktiga faktorer som kan lamslå ditt immunförsvar och öka risken för bronkit.

+1
P
Phemanita
– 3 month 26 day ago

Vad orsakar torrhosta, extra slem och andra förkylningssymtom du kommer att drabbas av när du får ett fall av akut bronkit? Bronkit är inflammation i slemhinnan i dina luftrör, som är luftvägarna som transporterar syre till och från dina lungor. Men det är antingen en virus- eller bakterieinfektion som sätter

+2
B
Beauty-Rex
– 3 month 29 day ago

Andra bakterier som kan orsaka bronkit inkluderar Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae (inte samma som bakterien som orsakar den sexuellt överförbara sjukdomen) och Bordetella pertussis (som också orsakar kikhosta). Bakteriell bronkit är vanligast hos personer med kroniska lungsjukdomar som KOL. Andra grupper som löper högre risk inkluderar "äldre; unga barn; personer som har andra allvarliga tillstånd som cancer, diabetes eller astma; och rökare”, säger Traci Gonzales, talesperson för American Lung Association och en sjuksköterska med UTHealth McGovern...

+1
T
Teria
– 4 month 7 day ago

Akut bronkit orsakas oftast av ett smittsamt virus. Samma virus som orsakar förkylningar kan orsaka akut bronkit. För det första påverkar viruset din näsa, bihålor och hals. Sedan går infektionen till slemhinnan i luftrören. När din kropp bekämpar viruset uppstår svullnad och slem produceras.

+2
J
Jahna
– 3 month 25 day ago

atypisk lepto, idiopatisk (lobar dissektion hepatit), toxicitet (fenobarbiton, lomustin, mykotoxiner), kopparlagringssjukdom (primär hos bedlingtonterrier, sekundär på grund av leverskada, toxicos). lista några orsaker till kronisk hepatit hos hundar.

+2
A
Alligator
– 4 month 4 day ago

Vad orsakar kronisk bronkit? Orsaken till kronisk bronkit är vanligtvis långvarig exponering för irriterande ämnen som skadar dina lungor och luftvägar. I USA är cigarettrök den främsta orsaken. Pip, cigarr och andra typer av tobaksrök kan också orsaka kronisk bronkit, särskilt om du andas in dem.

+1
D
Dominik
– 4 month 7 day ago

Vad orsakar akut bronkit? 85 % till 95 % av fallen orsakas av virus, såsom rhinovirus, adenovirus, influensa A och B och parainfluensavirus. Bakterier kan orsaka bronkit hos personer med underliggande hälsoproblem eller komplicera ett redan existerande virusfall. Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis och Bordetella pertussis är vanligast inblandade. Vilka är symptomen på akut bronkit? Det vanligaste symtomet är en tjatande hosta som vanligtvis är produktiv (får upp slem eller slem).

B
BubblyWarhog
– 4 month 10 day ago

Kronisk bronkit orsakas oftast av miljöfaktorer, där rökning är den främsta orsaken. Uppskattningar tyder på att 90 % av patienterna med kronisk bronkit har en viss historia av rökning. Ju oftare infektioner och exponering för dessa faktorer är, desto större är sannolikheten för att utveckla kronisk bronkit eller förvärra symtom.

+1
T
Tonisnalie
– 4 month 14 day ago

Orsaker till bronkit hos barn. Akut bronkit utvecklas ofta mot bakgrund av ARVI. Inflammation i bronkial slemhinna observeras oftare med PC viral, parainfluensa. Adenovirus, rhinovirusinfektion och influensa. Under de senaste åren har det skett en ökning av antalet bronkiter orsakade av atypiska patogener - mykoplasma pneumoni och klamydia (Chlamidia trachomatis, Chlamidia pneumonia) infektioner (7-30%). Vad orsakar bronkit hos barn?

+2
B
BoMaStI~
– 4 month 20 day ago

Bronkit är när slemhinnan i de stora andningsrören blir inflammerad (svullen och röd). Dessa luftvägar, kallade bronkialrören, förbinder luftröret med lungorna. Deras känsliga foder skapar slem och täcker och skyddar de organ och vävnader som är involverade i andningen.

D
Dichleia
– 4 month 21 day ago

1. Akut bronkit - Den orsakas av virus- eller bakterieinfektion och är den vanligaste typen av bronkit [2] . Vanlig förkylning, ont i halsen och influensa är de vanligaste orsakerna till akut bronkit. Symtomen på akut bronkit varar mindre än 3 veckor. 2. Kronisk bronkit - Detta är en allvarlig typ av bronkit som varar i tre månader på ett år och i minst två år [3] . Rökning är...

T
thing
– 4 month 12 day ago

Kronisk bronkit definieras som en produktiv hosta som varar i tre månader eller mer per år i minst två år.[8] De flesta personer med kronisk bronkit har kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).[9] Tobaksrökning är den vanligaste orsaken, med en rad andra faktorer som luft...

Lämna din kommentar

namn
Kommentar