Allt om katter

Vad orsakar lågt kalium hos katter

Det är mycket svårt att fastställa orsaken till lågt kalium. Det är ett tillstånd som ofta förknippas med njurarna, och det är det som ger katten dess karaktäristiska blåaktiga färg. Utöver njursjukdomen kan lågt kalium även orsakas av hjärtsjukdomar, leversjukdomar, njursjukdomar och diabetes.

Vad kan man göra för att behandla lågt kalium hos katter?

Behandlingen består i att återansluta blodkärlen till njurarna, och det kan göras genom att utföra en njurdenervering. Detta består av flera injektioner av bedövningsmedel i nedre delen av kattens rygg, vilket är smärtsamt men inte så illa. Därefter läggs katten i narkos och njuren kopplas bort. Vid den tidpunkten kommer katten att drabbas av njursvikt och måste sätta på en flytande diet. Elektrolyter kommer också att behöva ersättas med den skadade njuren. Behandlingen kan ta några dagar till en vecka, och när katten väl mår bra kommer den att sättas på en normal diet.

Hur vet jag om min katt har lågt kalium?

Det mest uppenbara symtomet på lågt kalium är att katten har en mycket blå färg. Det är inte heller ovanligt att katten är håglös, och den kanske inte svarar när den kallas och den dricker inte vatten.

Vilka försiktighetsåtgärder ska jag ta för min katt om den har lågt kalium?

Försiktighetsåtgärderna beror på orsaken till den låga kaliumhalten, men vanligtvis kommer katten att få en flytande diet.

Ska jag ge min katt en diet med låg kalium?

I allmänhet nej. Det finns en övertygelse om att lågkaliumdieten kommer att hjälpa njurarna, men det finns inga vetenskapliga bevis som stödjer det som en behandling för lågt kalium. Den låga kaliumdieten orsakar bara mer skada än nytta. Dessutom rekommenderas det inte att du ger katten en lågkaliumdiet.

Kommer min katt att utveckla en diet med låg kalium?

Nej. Det är en myt att en diet med låg kalium kommer att leda till en låg kaliumnivå. Om en katt har låg kalium kommer den inte att utveckla en låg kaliumdiet.

Vad är behandlingen för lågt kalium?

Behandlingen beror på orsaken till den låga kaliumhalten.

Hur mycket behöver jag oroa mig för lågt kalium hos katter?

I vissa fall är det en bra idé att låta din veterinär kontrollera en katt. Under vissa omständigheter kan lågt kalium vara mycket allvarligt.

Vilka är symtomen på lågt kalium hos katter?

Jag har fler frågor om lågt kalium hos katter. Vem kan svara på dem?

Kontakta oss så svarar vi på dina frågor så snabbt som möjligt.

Se mer

Vad gör utekatter hela dagarna? Tre grupper av katter utgör gemenskapen av utekatter - vilda katter som verkligen är vilda, herrelösa katter som en gång levde med människor men nu är på egen hand, och husdjurskatter vars människor tillåter dem att ströva omkring. Vilda katter lever i kolonier av besläktade honor som hittar skydd, fostrar Läs mer

S: _____ gillar dina bröder att arbeta i den här fabriken? B: För att de tjänar mycket pengar. Läs mer

Hål har skurits i dörrar, väggar och lador i evigheter nu, med just denna avsikt. Någon gång på vägen uppfann någon kattluckan, så att en katt kunde komma och gå som den ville utan att skapa ett hemskt drag. En anonym författare publicerade en berättelse 1893 om att Isaac Newton skapade hål i hans... Läs mer

Dessa rekommendationer gäller inte sjukvårdspersonal och ersätter inte statliga, lokala, stam- eller territoriella lagar, regler och förordningar. Om du har feber, hosta eller andra symtom kan du ha covid-19. De flesta människor har lindrig sjukdom och kan återhämta sig hemma. Läs mer

Kommentarer

M
Mineonn
– 10 day ago

En katt med lågt blodkalium kanske inte uppvisar några symtom om inte kaliumnivåerna är extremt låga eller tillståndet har pågått under en längre period. De vanligaste symtomen förknippade med låga nivåer av kalium är svaghet och oförmåga att hålla upp huvudet, vilket resulterar i ett sjunkande huvud eller oregelbundet böjd nacke. Beroende på den underliggande orsaken till minskningen av kalium kan andra symtom observeras.

T
Teria
– 11 day ago

En låg kaliumnivå har många orsaker men beror vanligtvis på kräkningar, diarré, binjuresjukdomar eller användning av diuretika. En låg kaliumnivå kan få musklerna att känna sig svaga, krampa, rycka eller till och med bli förlamade, och onormala hjärtrytmer kan utvecklas. Hur fyller jag på elektrolyter i min katt?

+1
L
Leisbrilian
– 23 day ago

Hos friska katter kontrolleras blodets kaliumkoncentrationer mycket noggrant för att säkerställa att kroppen fungerar normalt. En del kalium går förlorad i urinen, men detta styrs av ett hormon (aldosteron) som produceras av binjurarna. Vanligtvis räcker kaliumet i kosten för att ersätta mängden som förloras i urinen varje dag.

+2
B
Boooooom
– 25 day ago

Orsaker till låga kaliumnivåer hos katter. Njurförluster via urin på grund av kronisk njursjukdom, renal tubulär acidos, diabetes eller diuretika inklusive läkemedel som furosemid och IV-vätskor. Postobstruktiv diures som följer på lindring av urethral obstruktion och efter administrering av loop- eller tiaziddiuretika kan vara en orsak. Cellulär translokation vanligen noterad i insulin som får diabetiska kattdjur, metabolisk acidos (en metabol sjukdom), administrering av natriumbikarbonat eller glukos samt på grund av katekolaminernas roll där kalium flyttas från extracellulära vätskor in i cellerna.

+2
E
Echo
– 1 month 4 day ago

Om den låga kaliumhalten är allvarlig, läggs katter in på sjukhus och får kaliumtillskott som en intravenös vätsketillsats. Kalium kan inte ges intravenöst om det inte späds ut och ges långsamt. Snabb intravenös administrering kan leda till allvarliga elektriska störningar i hjärtat och kan leda till dödsfall.

M
monitor lizard
– 1 month 5 day ago

Om nivåerna är lägre lider katten av låga kaliumnivåer. Kalium även känt som kalium är ett ämne som är väsentligt för kattens muskler och den normala funktionen av de inre organen samt mag-tarmkanalen.

+1
S
Snake
– 1 month 5 day ago

Mycket ibland kan låga kaliumnivåer orsakas av ett tillstånd som kallas hyperaldosteronism. Detta kan göra att CKD framskrider snabbare, så det är viktigt att behandla det om det finns. Det är vanligare hos katter med hypertyreos.

+1
U
Uncle Sam
– 1 month 7 day ago

Rutinmässiga blodprov, inklusive ett fullständigt blodvärde, biokemiprofil och urinanalys är viktiga för diagnosen hypokalemi och dess underliggande orsak. Hos patienter med kronisk njursvikt kan blodprov avslöja normokromt (hemoglobininnehållet i RBC är normalt), normocytiskt (övergripande hemoglobin...

+1
U
Ushaenlia
– 1 month 12 day ago

Hypokalemi inträffar när kalium-blodkoncentrationen är för låg och stör den normala funktionen hos nerver och muskler. Kalium är en nödvändighet för våra kroppar såväl som katters kroppar, och hypokalemi är mest sannolikt att visa sig hos katter som är sjuka eller lider av allvarlig vätskeförlust. Kronisk njursvikt, svåra kräkningar och hypertyreos är de vanligaste orsakerna till hypokalemi hos katter. De mer allvarliga fallen av hypokalemi kan resultera i extrem muskelsvaghet och problem med regelbundna funktioner. Hypokalemi kan till och med orsaka periodisk förlamning och störningar i...

+2
P
Pepper
– 1 month 13 day ago

Kaliums roll i katters hälsa. Enligt veterinärmedicin anses kalium vara en elektrolyt. Detta innebär att den fungerar på både cellulär och elektrisk nivå (bär små elektriska laddningar). Dessa är nyckeln till ett hälsosamt hjärta, nerver och muskler. Vad kan orsaka kaliumförlust? Hypokalemi är en term som används för när kaliumnivåerna är för låga. Detta händer med svåra fall av diarré, kräkningar, irritabel tarmsjukdom (IBS) och undernäring. Det finns också svårare tillstånd som kommer att orsaka en låg kaliumhalt som t.ex

+2
J
Jilananatol
– 1 month 21 day ago

Minskat kaliumintag: Diet med låg kaliumhalt, otillräckliga mängder mat, aptitlöshet eller otillräcklig kost. Magtarmförlust: Långvariga kräkningar och/eller diarré.

O
Omali
– 1 month 23 day ago

Njurproblem hos katter kan leda till en betydande förlust av kalium, vilket kan orsaka en rad ytterligare symtom och hälsoproblem för din katt, eftersom kalium är avgörande för att din katt ska bibehålla korrekt kroppsfunktion. En annan anledning till att en katt kan uppleva låga kaliumnivåer är tillstånd som orsakar kronisk diarré, kräkningar, överdriven urinering eller brist på intag av tillräckligt...

I
interest
– 1 month 6 day ago

Under normala omständigheter är koncentrationen av kalium i blodet strikt kontrollerad. Anledningen till att de flesta människor har låga nivåer av kalium tillskrivs vanligtvis användningen av diuretika för att behandla högt blodtryck. Detta är ett potentiellt farligt tillstånd som kan leda till hjärtarytmier och...

+1
G
Gailtifer
– 1 month 15 day ago

Lär dig om låga kaliumnivåer, mat, kost, vad som orsakar lågt kalium, tecken på lågt kalium och biverkningar. Lär dig hur ett blodprov eller EKG kan upptäcka hypokalemi.

+2
T
task
– 1 month 16 day ago

Vanliga orsaker till låga kaliumnivåer i blodet (hypokalemi) inkluderar kronisk njursjukdom (CKD), vissa mediciner, otillräckligt näringsintag och många fler. Diuretika är en vanlig medicin som kan orsaka låga kaliumnivåer, och att använda ett diuretikum kan kräva kaliumtillskott.

+1
H
Hung
– 1 month 21 day ago

Låga kaliumnivåer är blodkaliumnivåer under 3,5 mEq/L; under 2,5 mEq/L kan vara livshotande. Normala kaliumnivåer, för de flesta, är vanligtvis mellan 3,5 och 5,0 mEq per liter (mEq/L), enligt en klinisk uppdatering från 2018. Allt över 5,0 mEq/L anses vara högt, och nivåer...

+2
M
Morgan
– 1 month 29 day ago

Eftersom lågt kalium ibland kan påverka ditt blodtryck, kommer din läkare att kontrollera det också. De kanske också vill göra ett elektrokardiogram (EKG) om de tror att du kan ha arytmi. Detta är en av de allvarligare biverkningarna och kan förändra hur din läkare väljer att behandla problemet.

+1
I
Incubus
– 1 month 19 day ago

Lågt kalium eller hypokalemi är en minskning av kaliumnivåerna i blodet, som orsakas av kolonpolyper, kräkningar, diarré, mediciner och laxermedel. Livsmedel i kosten är hur kroppen absorberar kalium. Symtom på lågt kalium i blodet inkluderar hjärtklappning, muskelkramper och muskelvärk.

+2
A
Arna
– 1 month 22 day ago

Lågt kalium (hypokalemi) har många orsaker. Den vanligaste orsaken är överdriven kaliumförlust i urinen på grund av receptbelagda läkemedel som ökar urinering. Även känd som vattenpiller eller diuretika, är dessa typer av mediciner ofta ordinerade för personer som har högt blodtryck eller hjärtsjukdom. Kräkningar, diarré eller båda kan också resultera i överdriven kaliumförlust från matsmältningskanalen. Ibland orsakas lågt kalium av att du inte får tillräckligt med kalium i din kost.

O
OpinionPegasus
– 1 month 23 day ago

Mycket låga kaliumnivåer, lägre än 2,5 mEq/L kräver omedelbar medicinsk vård. Behandlingen innebär vanligtvis en IV-infusion som innehåller kalium för att snabbt återställa normala nivåer. Vilka är de potentiella komplikationerna av lågt kalium? Ofta är lågt kalium milt och orsakar inte många symtom eller problem.

A
ARMY_Proficient
– 1 month 27 day ago

Orala kaliumtillskott ges till husdjur som har njursjukdom som orsakar låga kaliumnivåer över tid. Sammanfattning. Används för: Njursjukdom, hypokalemi. Märken: Tumil-K, RenaKare. Andra namn: Kaliumglukonat, Kaon. Arter: Hundar och katter.

+1
T
TTpopoI
– 2 month 6 day ago

Lågt kaliumsymtom inkluderar viktminskning, letargi, depression och aptitlöshet. Hundar kan också uppleva muskelsvaghet och ha problem med att gå. Behandlingen inkluderar tillskott av kalium. Lågt kalium, eller hypokalemi, är ett symptom på andra medicinska tillstånd, såsom njursvikt.

+1
Y
Yuran
– 1 month 25 day ago

Kaliumtillskott ordineras i allmänhet för låga kaliumnivåer. Om situationen är allvarlig kan kalium ges som en intravenös (IV) lösning. Om det finns ett tillstånd som orsakar hypokalemi, såsom låga nivåer av magnesium eller en överaktiv sköldkörtel, måste det andra tillståndet också behandlas.

+1
T
Tonelli
– 1 month 28 day ago

Katter som utfodras med dieter med låg natrium eller låg kaliumhalt eller dieter formulerade för att maximera urinens surhet löper ökad risk.2,6. 1981 var mindre än 10 % av de katturoliter som analyserades vid Minnesota Urolith Center kalciumoxalat; 2013 hade den andelen ökat till 41%.3 Man tror att man använder försurande dieter.

+1
A
Aletonley
– 2 month 6 day ago

Blodplättar av katter - Kattägare - Merck Veterinary Manual. Författaren Susan M. Cotter på denna webbplats förklarar enligt följande. "Tromplättar, som produceras i benmärgen, är små, cellliknande partiklar som startar bildandet av blodproppar. Trombocyter samlas där blödning uppstår och klumpar ihop sig för att bilda den initiala pluggen som stoppar eller

S
Sharctic
– 2 month 6 day ago

Om du inte äter tillräckligt med frukt och grönsaker, så är det mycket troligt att du inte får i dig tillräckligt med kalium ELLER magnesium - och detta är vad som orsakar lågt kalium hos de flesta som äter mycket raffinerad "västerländsk" kost.

B
Baiopher
– 1 month 22 day ago

Det drabbar mestadels ovaccinerade kattungar och yngre katter. En överlevnadsgrad på cirka 50 % har rapporterats med stödjande terapier [2]. Vår andel var cirka 33 %, innan vi började känna igen sjukdomen tidigare och började använda Neupogen. Dålig prognos är kopplad till lägre leukocytantal, lägre serumalbumin eller lägre kalium i

+1
C
Carsaanna
– 1 month 23 day ago

Vanligtvis blir kaliumnivån låg eftersom för mycket förloras från matsmältningskanalen på grund av kräkningar, diarré eller överdriven laxerande användning. Ibland utsöndras för mycket kalium i urinen, vanligtvis på grund av läkemedel som får njurarna att utsöndra överskott av natrium, vatten och kalium (diuretika).

+2
T
Thce
– 1 month 29 day ago

Milda fall av lågt kalium kanske inte orsakar symtom, men mer allvarliga fall kan uppvisa sig själva via muskelryckningar, muskelkramper eller svaghet, muskelförlamning, onormal hjärtrytm och njurproblem. Orsaker till lågt magnesium. Magnesium, ett mineral, är viktigt för många funktioner i kroppen, inklusive ämnesomsättningen - de fysiska och kemiska processerna i kroppen som omvandlar och använder...

+2
I
Istijasnity
– 2 month 3 day ago

Att korrigera kaliumbrist stoppar kaliumbrist från att orsaka lågt blodsocker, men det höjer inte blodsockret. Antingen väntar du ut det eftersom din kropp får socker från maten du äter, eller så kan du äta något med mycket socker. Drick ett halvt glas sockervatten (gjort med en 2-nivå tesked socker) och se vad som händer.

+1
W
wa1ns
– 2 month 1 day ago

Att tänka lite på vad du matar dina katter kan ge stor utdelning under deras livstid och mycket möjligt hjälpa dem att undvika allvarliga, smärtsamma och kostsamma sjukdomar. Ett ökande antal näringskunniga veterinärer, inklusive styrelsecertifierade veterinärinternister, rekommenderar nu starkt utfodring av konserver

A
– 2 month 8 day ago

Om kaliumnivåer under 2,5 mmol/L kallas extremt lågt kalium (svår hypokalemi). Kalium är mycket viktigt för att nerver och muskler ska fungera väl, särskilt hjärtmuskelceller.

+2
H
HauntedRam
– 2 month 15 day ago

Vita blodkroppar produceras av benmärgen, som är en speciell typ av vävnad gömd i den hårda utsidan av din katts skelettstruktur. Sjukdomar som direkt påverkar benmärgen minskar antalet vita blodkroppar genom att skada vävnaden som producerar cellerna. Panleukopeniviruset, även känt som...

+1
F
Ferg
– 2 month 23 day ago

Att ta kaliumklorid istället för bordssalt för att öka kalium och minska natriumintaget rekommenderas i allmänhet inte; du bör snarare begränsa natriumintaget och äta mat som innehåller mycket kalium.

+1
K
kostikupizda
– 2 month 29 day ago

Du bör begränsa livsmedel som innehåller mycket kalium. Din njurdietist hjälper dig att planera din kost så att du får i dig rätt mängd kalium. Ät en mängd olika livsmedel men med måtta. Om du vill inkludera grönsaker med hög kaliumhalt i din kost, urlaka dem innan du använder dem.

+2
I
Ieradi
– 2 month 17 day ago

Intag: Intaget K+ absorberas icke-selektivt i magen och tunntarmen. Om K+ i kosten är bristfällig minskar (men förekommer fortfarande) den renala utsöndringen av K+, men utsöndringen kan öka under tillstånd av kroniskt högt K+ i kosten. Kor får i sig avsevärda mängder kalium i sin diet och som en konsekvens...

+2
A
Arungi
– 2 month 26 day ago

Kalium finns övervägande i frukt och grönsaker, så det är kanske inte förvånande att de flesta av oss inte får i sig tillräckligt. Faktum är att bara en av 10 amerikaner verkligen når sina rekommenderade frukt- och grönsaksmål, enligt CDC. Detta kan hjälpa till att förklara varför kaliumbrist lyftes fram som ett folkhälsoproblem i kostråden för 2015-2020...

+2
G
Gailtifer
– 2 month 28 day ago

Färgning för att kissa, kissa små mängder, frekventa eller långvariga försök att kissa, gråtande vid urinering, överdriven slickning av underlivet, kissning utanför kattlådan, hematuri. Vilken typ av katt får oftast denna sjukdom? Medelålders, överviktiga, inomhus, hankatter som äter torrfoder.

G
Gajesca
– 3 month 3 day ago

Graviditet med låg kaliumnivå kan uppstå på grund av följande faktorer: Överdrivet illamående och kräkningar: Dessa kan orsaka obalans av vätskor och elektrolyter, vilket resulterar i kaliumförlust (6). Användning av diuretika för att behandla högt blodtryck: Detta kan resultera i förlust av vätska och urin, vilket resulterar i låga kaliumnivåer (7).

+2
O
Omali
– 3 month 7 day ago

Eftersom hjärtat är en av de viktigaste musklerna i kroppen, är kalium avgörande för att stödja hjärtmuskelns funktion och för att stödja den allmänna kardiovaskulära hälsan. Orsaker till låga kaliumnivåer (hypokalemi). De flesta som äter en hälsosam kost bör få i sig tillräckligt med kalium naturligt.

+2
V
Vierla
– 3 month 13 day ago

Medan vissa orsaker till lågt kalium är medicinska, kan vissa förebyggas genom livsstilsförändringar. Om du dricker överdrivet mycket alkohol, använder laxermedel för ofta eller ständigt svettas rikligt, kan du orsaka ditt låga kaliumvärde.[13] X Trustworthy Source Mayo Clinic Utbildningswebbplats från ett av världens ledande sjukhus Gå till källan

+2
A
Ananjuca
– 2 month 26 day ago

För att fastställa din katts antal kommer veterinären att göra en fullständig blodräkning. Låga nivåer av neutrofiler och lymfocyter som cirkulerar i blodet indikerar att dessa celler är på platsen för en infektion, eller att sepsis har inträffat. Denna minskning är vanligtvis tillfällig, med antalet stigande till det normala inom några dagar.

+2
R
Rginessi
– 3 month 3 day ago

Kalium har en väsentlig funktion i fysiologiska system, särskilt för att transportera molekyler över cellmembranet. Kaliumpumpen är viktig för att upprätthålla jämvikten mellan det inre av cellerna och den omgivande interstitialvätskan. Detta är viktigt för att överföra elektriska signaler

+2
L
Loshanline
– 3 month 4 day ago

Kaliumobalanser som hyperkalemi (för mycket kalium) och hypokalemi (för lite kalium) kan orsaka allvarliga hälsoproblem som oregelbunden hjärtrytm och hjärtstillestånd. Sjukhusinläggningar för dessa obalanser förekommer.

T
Tonisnalie
– 3 month 5 day ago

Lågt kalium (hypokalemi) har många orsaker. Den vanligaste orsaken är överdriven kaliumförlust i urinen på grund av receptbelagda mediciner som ökar urinering. Kräkningar, diarré eller båda kan också resultera i överdriven kaliumförlust från matsmältningskanalen. Ibland orsakas lågt kalium av att du inte får tillräckligt med kalium i din kost. Orsaker till kaliumförlust inkluderar: Överdriven alkoholanvändning.

+1
B
Bodgo
– 3 month 9 day ago

09 apr 2020 · Andra orsaker till låga kaliumnivåer i blodet är en komplikation av diabetes som kallas ketoacidos, diarré och kraftig användning av alkohol och laxermedel. Andra orsaker är brist på folsyra, diuretikaanvändning och kronisk njursjukdom. Låga saltnivåer kallas hyponatremi, medan låga kaliumnivåer kallas hypokalemi, enligt Mayo Clinic.

+2
L
Leisbrilian
– 3 month 15 day ago

tillräckligt med kalium i kosten Orsaker till kaliumförlust som leder till lågt kalium inkluderar kronisk njursjukdom diabetisk ketoacidos diarré överdriven alkoholanvändning överdriven användning av laxermedel överdriven svettning folsyrabrist receptbelagt vatten eller vätskepiller primär aldosteronism kräkningar någon antibiotikaanvändning välj någon av eller alla av orsakerna tillämpa på din situation och diskutera det med din läkare eller hälsa...

+1
P
Pepper
– 3 month 23 day ago

Mat som är låg i kalium inkluderar de flesta raffinerade fetter och oljor, spannmål som majsmjöl, vitt ris och pasta, ostar som mjuk getost och blåbär, ägg, purjolök, napakål och chiafrön. Att koka grönsaker i vatten och slänga vattnet kan hjälpa till att minska deras kalium- och elektrolythalt. Vidare kan du också suga ut mer mineraler genom att blötlägga grönsaker i vatten före konsumtion. För mer information om en CKD-diet, se artikeln från Medline Plus och Kidney.org.

N
Nahmasa
– 3 month 23 day ago

Kalium kan orsaka magbesvär, illamående, diarré, kräkningar, tarmgas och andra biverkningar. För mycket kalium är OSÄKERT och kan orsaka känslor av brännande eller stickningar, allmän svaghet, förlamning, håglöshet, yrsel, mental förvirring, lågt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm och död.

+1
C
Ckleytha
– 3 month 28 day ago

Kan låga kaliumnivåer få blodet att tjockna? Ja. Vilka hälsofördelar har kaliumnitrat? Vad orsakar lågt kalium och vad är farorna med att ha lågt kalium i kroppen. Vilka effekter orsakar låg luftfuktighet? Låg luftfuktighet kan påverka vissa människors hälsa. Det kan till exempel leda till irriterade bihålor och torr hud.

+2

Lämna din kommentar

namn
Kommentar