Allt om katter

Vilka antibiotika används för att behandla lunginflammation hos katter

Antibiotika som är effektiva mot lunginflammation hos katter inkluderar:

penicillin

moxifloxacin

cefalosporiner

piperacillin-tazobactam

aztreonam

ceftiofur

Linezolid

Hur ser utsikterna ut för min katt med lunginflammation?

Prognosen för katter med lunginflammation bevakas till graven. Om lunginflammationen förblir obehandlad kan din katt utveckla livshotande komplikationer som multiorgansvikt och andningssvikt (där lungorna inte får tillräckligt med syre).

Hur kan jag förhindra att min katt får lunginflammation?

Förebyggande är det bästa sättet att undvika lunginflammation hos din katt. För att förhindra lunginflammation hos katter, se till att din katt har rutinmässiga veterinärundersökningar och får förebyggande medicin mot loppor/fästingar och hjärtmask vid behov.

Hur behandlar jag min katts lunginflammation?

Behandling av lunginflammation beror på hur allvarlig lunginflammationen är, din katts allmänna hälsa och hur sjuk den är.

Om din katt är extremt sjuk behöver han IV-vätskor och syre och kan behöva läggas in på sjukhus.

Om din katt har ett lindrigt fall av lunginflammation, kan din veterinär rekommendera en antibiotika- och/eller stödbehandling såsom vätskebehandling och syrgas.

Tillbaka till toppen

Hur förhindrar jag att min katt får diabetes?

Diabetes hos katter är en mycket allvarlig sjukdom som kan orsaka många allvarliga komplikationer.

Några av de vanligaste tecknen på diabetes hos din katt inkluderar:

uttorkning

viktminskning

regelbunden urination

överdriven törst

ökad aptit

problem med blodsockerkontroll

För att förhindra att din katt får diabetes, se till att den har en hälsosam kost och alltid har friskt vatten tillgängligt. Den bästa dieten för katter med diabetes är en specialiserad diet som är låg i kolhydrater, hög i fiber och låg i fett. Fråga din veterinär om vilken diet som är bäst för din katt.

Hur behandlar jag min katt för diabetes?

Behandling för diabetes beror på din katts ålder och allmänna hälsa. Din veterinär kommer att övervaka din katts blodsockernivåer och kan behandla honom med insulin för att hjälpa till att reglera mängden socker i din katts blod.

Vad är ett öronkvalster och hur påverkar det min katt?

Ett öronkvalster är en liten parasitisk insekt som kan orsaka mycket obehag för din katt. Öronkvalster lever i vaxet i din katts öra och kan orsaka mycket klåda, svullnad och till och med infektion om de inte behandlas.

Öronkvalster är vanligare hos katter som har långt hår, som perserkatter och långhåriga kattraser.

Se mer

Det är utan tvekan det mest igenkännliga tecknet på djurtillfredsställelse: ett njutbart rasp som bryter ut när en katt kittlas eller klappas, soundtracket till otaliga sessioner som spretas i en ägares knä. Men det är inte riktigt hela historien. Det händer mycket mer med kattens spinnande än du rimligen kan förvänta dig. Även "hur" var länge föremål för debatt. Vissa trodde att det var kopplat till blod som flödade till den nedre hålvenen, en ven som transporterar syrefattigt blod till höger sida av hjärtat. Läs mer

Om kvavheten orsakas av en bakteriell infektion, bör antibiotika rensa upp det fint och när bakterierna väl är borta, ska kvavheten också försvinna. Om det är allergier kommer dock inte all antibiotika i världen att lösa det, så det är viktigt att hitta något sätt att rensa näsgångarna så att katten inte slutar äta NÅGON lång tid. Anledningen till detta är att om en katt slutar äta, löper den en risk att utveckla fettleversjukdom (felin leverlipidos), och även om det vanligtvis tar en vecka eller mer att inte äta för en katt att utveckla detta... Läs mer

Läkare överväger också hur svårt det kan vara för människor att ta antibiotika under hela den tid som ordinerats och slutföra hela behandlingen. Människor kan ha svårare att slutföra behandlingen om läkemedlet måste tas mycket ofta eller endast vid specifika tidpunkter (som före måltider, under måltider eller efter måltider). Läs mer

Antibiotisk form som måste appliceras ofta och ofta tas bort av djuret om det inte täcks. Trippel Antibiotisk Salva (Neopolybac) Steroidal Trippel Antibiotisk Salva (Neopolydex) Mupirocin (Bactroban) Nitrofurazon. Läs mer

Kommentarer

Z
Zuluzshura
– 17 day ago

Antimykotika används för att behandla svamppneumoni – den exakta behandlingen beror på vilken typ av svamp som har orsakat infektionen. Förlängd läkemedelsbehandling, som ofta fortsätter i flera månader efter att symptomen har försvunnit, är vanligtvis nödvändig för att effektivt behandla svampinfektionen.

+2
C
ChiefDoughnut
– 22 day ago

Under en luftstrupstvätt, som görs under narkos, kommer din veterinär att använda vätska för att samla upp bakterier från

P
Pandata
– 28 day ago

Beroende på svårighetsgraden av din katts symtom kan behandlingen inkludera sjukhusvistelse för övervakning, syrgasbehandling eller en nebulisatorbehandling för att lindra luftvägssymptom. Intravenösa vätskor kan också administreras för att behandla uttorkning, och bredspektrumantibiotika eller antisvampmediciner ges till...

S
Stinley
– 1 month 7 day ago

Chlamydial lunginflammation (feline Chlamydios, Pneumonit). Klamydiabakterier har identifierats som en orsak till

+1
C
ChiefDoughnut
– 1 month 9 day ago

Behandling innebär tillförsel av syre för att hjälpa den att andas och ett antibiotikum. Bakteriell lunginflammation: det finns en ansamling av vätska i alveolerna och lungorna, till följd av infektion med bakterier eller svampar. Om det inte behandlas i tid kommer det att kompliceras av ansamling av pus i blodet på grund av utvecklingen av andra bakterier och...

+1
Z
Zuluzahn
– 20 day ago

Behandling av bakteriell lunginflammation hos katter börjar med att stabilisera patienten. En patient kan behöva stabiliseringsbehandling om katten har svårt att andas, snabb andning eller cyanos. Syreterapi eller en nebulisator kan användas för att återställa kattens andedräkt till ett normalt slag per minut (andning per minut).

+1
T
Thkeanloe
– 27 day ago

Stabilisering av patienten: Om patienten har betydande andningssvårigheter eller på annat sätt är instabil kan syrgasbehandling och andra behandlingar vara nödvändiga för att stabilisera husdjuret. Behandling av lunginflammation: Antibiotika ordineras ofta för att börja behandla bakterieinfektioner medan ytterligare testresultat är...

+1
B
BunBunny
– 30 day ago

Hur får katter lunginflammation? Lunginflammation orsakas av initiala skador på lungorna som sedan förvärras av komplikationer som bakteriell infektion. Lunginflammation är mer sannolikt att utvecklas och utvecklas om en katts naturliga immunsystem inte effektivt kan avvärja vare sig den primära orsaken (som ett virus eller ämnet som orsakar aspirationslunginflammation) eller de sekundära bakteriella lunginflammationskomplikationerna.

+1
A
Aidiebella
– 1 month 1 day ago

Metronidazol - Metronidazol är ett populärt antibiotikum för behandling av katter med tandlossning, även om det också är effektivt mot gastrointestinala infektioner. Varje gång din hund eller katt har en infektion, ta henne till din veterinär för en undersökning. Infektioner är inget man kan och behandlar på egen hand...

A
Alligator
– 1 month 11 day ago

Bakteriell lunginflammation är en viktig orsak till sjukdom och död hos hundar, särskilt hos djur som är inlagda på sjukhus. Infektionsvägen är vanligtvis inandning, och bakterier som sprids med blod är mindre vanliga och kan vara mycket svåra att behandla. Lunginflammation kan förekomma hos hundar och katter, men är vanligare hos hundar.

A
Aranielnie
– 1 month ago

Många olika typer av antibiotika kan användas för att behandla samhällsförvärvad lunginflammation. Din läkare kommer att välja det mest lämpliga antibiotikumet baserat på din infektion och andra medicinska tillstånd, mönstren för lokal antibiotikaresistens, kostnad och andra patientspecifika egenskaper som din ålder, vikt, allergier och tidigare antibiotikabehandling. Förstahandsantibiotika som kan väljas inkluderar makrolidantibiotika azitromycin (Zithromax) eller klaritromycin (Biaxin XL); eller tetracyklinet känt som doxycyklin. Andra lämpliga antibiotika kan inkludera fluorokinolonen...

M
Modest
– 1 month 4 day ago

Havregryn är ett urgammalt botemedel mot vår torra, kliande hud som råkar vara säker att använda på våra hundvänner också! Faktum är att de flesta hypoallergena schampon för hundar innehåller havregryn som en aktiv ingrediens för att lugna och bekämpa irritation. Börja med att mala vanligt havregryn till ett pulver för att strö i din hunds varma bad.

S
Savik
– 1 month 8 day ago

Vid behandling av en bakterieinfektion bör valet av antibiotikum baseras på en förväntan om klinisk effekt, låg toxicitet och minsta möjliga påverkan på valet av multiresistenta bakterier. När det gäller valet av det mest lämpliga antibiotikumet bör en skillnad göras mellan en

+1
H
Hyena
– 1 month 9 day ago

Lunginflammation är en inflammation i lungornas vävnader som är resultatet av djurets svar på ett smittämne, antingen ett virus eller en bakterie, eller i de flesta fall båda. Vanliga virus som kan initiera lunginflammation hos nötkreatur inkluderar: IBR (infektiöst bovint rhinotracheitisvirus; ett herpesvirus), BRSV...

F
fletchingconvince
– 27 day ago

Beroende på vilken typ av virus som orsakar lunginflammation kan antivirala läkemedel ge fördelar när de startas tidigt i sjukdomsförloppet. Till exempel, medicinerna oseltamivir (Tamiflu) och zanamivir (Relenza) används för att behandla influensavirusinfektioner.

H
Hnhayry
– 1 month 5 day ago

Bakteriell lunginflammation: Bakteriell lunginflammation behandlas vanligtvis med antibiotika. Det specifika antibiotikavalet beror på sådana faktorer som din allmänna hälsa, andra hälsotillstånd du kan ha, vilken typ av medicin du för närvarande tar (om några), din senaste (om någon) användning av antibiotika, eventuella tecken på antibiotikaresistens i lokalsamhället och din ålder.

+2
V
Vierla
– 1 month 6 day ago

Behandling beror på den bakomliggande orsaken.[18] Lunginflammation som tros bero på bakterier behandlas med antibiotika.[11] Om lunginflammationen är allvarlig läggs den drabbade vanligtvis in på sjukhus.[18] Syrgasbehandling kan användas om syrenivåerna är låga.[11]. Varje år drabbar lunginflammation cirka 450 miljoner människor globalt (7

+2
G
Gabley
– 1 month 11 day ago

Lunginflammation är en lunginfektion som kan variera från mild till så allvarlig att du måste uppsöka sjukhus. Det händer när en infektion gör att luftsäckarna i dina lungor (din läkare kallar dem alveoler) fylls med vätska eller pus. Det kan göra det svårt för dig att andas in tillräckligt med syre för att nå blodomloppet.

+2
H
Hnlina
– 1 month 17 day ago

Behandling av lunginflammation innebär att bota infektionen och förebygga komplikationer. Människor som har samhällsförvärvad lunginflammation kan vanligtvis behandlas hemma med medicin. Även om de flesta symtom lättar på några dagar eller veckor, kan trötthetskänslan kvarstå i en månad eller mer.

B
BlueFoal
– 1 month 10 day ago

som medför risk för allvarligare komplikationer – som cellulit eller lunginflammation. Antibiotikaresistens. Antibiotika används inte längre rutinmässigt för att behandla infektioner eftersom: många infektioner orsakas av virus, så antibiotika är inte effektiva.

L
Lelyleyley
– 1 month 12 day ago

Optimera hydrering och hjälp till att rensa upp slemhinnor genom att använda vätsketerapi (vätskor som ges intravenöst). En veterinär kan administrera dessa vätskor. Använd en nebulisator eller förångare för att återfukta luftvägarna. Ånga från badrummet kan också fungera. Begränsa hunden från extrema temperaturer, men...

+2
G
GuardianG
– 1 month 15 day ago

Kombinationen av antibiotika vid lunginflammation introduceras av läkaren i behandlingsregimen under vissa förhållanden som förvärrar kliniken. På kliniken är användningen av två eller flera antibiotika inte godkänd, på grund av den höga belastningen på kroppen - levern och njurarna hos en försvagad person kan inte...

+2
S
Sonin
– 1 month 19 day ago

Antibiotika hjälper inte att behandla viral lunginflammation. Dess symtom, såsom feber och hosta, hanteras med vila, acetylsalicylsyra, hostmedicin och att dricka mycket vätska. Experter rekommenderar också att du kör en luftfuktare för att hålla luften fuktig, vilket hjälper till att lossa överflödigt slem i lungorna och bihålorna.

+2
T
Tiber
– 27 day ago

Behandling av lunginflammation hos hundar. Lunginflammation behandlas vanligtvis på ett veterinärsjukhus för att övervaka en hunds andning och administrera mediciner. Lunginflammation kan vara livshotande, så detta är ett allvarligt tillstånd. Mediciner inklusive antibiotika, antiinflammatoriska medel, hostdämpande medel, slemlösande medel, luftrörsvidgare och

+1
A
Ahra
– 30 day ago

Det enda orala antibiotikumet för lunginflammation är makroliderna, doxy, penicilliner och quins. Ibland kommer en läkare från samhället att be om att få skriva ut bactrim. Jag säger, visst kan man, men det fungerar bara om bakterien är S. pneumoniae eller staph. Det täcker opålitligt och bara ibland H

+2
A
actoracclaimed
– 1 month ago

Antibiotika som ofta används vid behandling av denna typ av lunginflammation inkluderar penicillin, amoxicillin och klavulansyra (Augmentin, Augmentin XR) och makrolidantibiotika, inklusive erytromycin (E-Mycin, Eryc, Ery-Tab, PCE, Pediazol, Ilosone), azitromycin (Zithromax, Z-Max) och klaritromycin (Biaxin).

+1
M
Micchana
– 1 month 9 day ago

Polikliniska patienter behandlas vanligtvis med orala antibiotika. För det mesta ges parenterala mediciner till patienter som tas in på sjukhuset. Denna motivering hindrar inte läkaren från att ge en initial intravenös (IV) dos antibiotika på akutmottagningen och sedan skicka hem patienten kl.

+1
S
Sonlyn
– 1 month 10 day ago

Den mest sannolika etiologin beror på barnets ålder. Virala och Streptococcus pneumoniae-infektioner är vanligast hos barn i förskoleåldern, medan Mycoplasma pneumoniae är vanligt hos äldre barn. Beslutet att behandla med antibiotika är utmanande, särskilt med den ökande prevalensen av virala och bakteriella saminfektioner.

+1
J
Juexavia
– 1 month 20 day ago

Lunginflammation är en akut infektions-inflammatorisk sjukdom som påverkar lungvävnad. Inflammationsprocessen påverkar alveolerna och resulterar i att de fylls med vätska. Lunginflammation kan orsakas av olika etiologiska agens som virus, bakterier, svamp, achaea, rickettsia.

+1
J
Joomruk
– 1 month 11 day ago

Behandling av lunginflammation beror på vilken typ av lunginflammation du har, hur sjuk du känner dig, din ålder och om du har andra hälsotillstånd. Målet med behandlingen är att bota infektionen och förhindra komplikationer. Det är viktigt att följa din behandlingsplan noggrant tills du är helt återställd.

R
Raren
– 1 month 12 day ago

Hosta med lunginflammation kräver obligatoriskt intag av antibiotika. Denna sjukdom är mycket farlig och kan leda till utveckling av lungödem. Därför behandlas det som regel permanent. Förutom antibakteriella läkemedel ordineras patienter också hostdämpande mediciner som syftar till utsöndring av sputum från lungorna.

+1
D
demon
– 1 month 18 day ago

Antibiotika används för att behandla bakteriell lunginflammation. Däremot är antibiotika inte användbara för viral lunginflammation, även om de ibland används för att behandla eller förebygga bakteriella infektioner som kan uppstå i lungor som skadats av en viral lunginflammation. Valet av antibiotika beror på lunginflammationens karaktär, de vanligaste mikroorganismerna som orsakar lunginflammation i det lokala geografiska området samt individens immunstatus och underliggande hälsa.

S
Stacyaako
– 1 month 25 day ago

Antibiotika är en grupp läkemedel som används för att behandla infektioner orsakade av vissa bakterier (bakterier och vissa parasiter). De fungerar inte mot infektioner som orsakas av virus – till exempel förkylning eller influensa. Antibiotika skrivs normalt endast ut vid allvarligare bakterieinfektioner, eftersom många infektioner blir bättre av sig själva.

+2
A
Aranielnie
– 1 month 29 day ago

Medan antibiotika endast är avsedda att behandla bakterieinfektioner, finns det vissa bakterieinfektioner som de inte hjälper - de flesta fall av bronkit, bihåleinflammationer och öroninfektioner, specifikt. Om du har en virusinfektion som förkylning, influensa eller rinnande näsa hjälper inte antibiotika. Om du tar ett antibiotikum när du inte behöver det hjälper det dig inte att må bättre men du kan fortfarande uppleva obehagliga biverkningar som t.ex.

+2
F
FarmSatyr
– 2 month 2 day ago

Vilka antibiotika används för att behandla lunginflammation hos patienter med nedsatt immunförsvar? Aminoglykosid IV + antipseudomonalt penicillin IV eller 3:e generationens cefalosporin IV. Eller svampdödande medel.

A
Aidiebella
– 1 month 29 day ago

De använde aldrig antibiotika, eftersom de aldrig kände att de behövde dem. Den här patienten tror nu fullständigt på naturläkemedel, kanske mer än läkaren själv ibland. Nästa gång jag såg honom var för ett kraftigt abscesserat insektsbett, som jag inte var säker på hur jag skulle behandla utan att sticka (ett förfarande som inte ligger inom vår räckvidd); patienten var dock sådan

+1
U
unluckydelectable
– 2 month 5 day ago

Behandling. Antibiotika används för att behandla bakteriell lunginflammation. Antivirala eller svampdödande läkemedel ordineras i vissa fall av virus- eller svampsjukdom. I svåra fall kan patienter behöva läggas in på sjukhus, särskilt om de riskerar att bli uttorkade * , behöver mer syre eller inte kan andas

+2
G
Gajesca
– 2 month 5 day ago

Cookies på NHS webbplats. Vi har lagt några små filer som kallas cookies på din enhet för att vår sida ska fungera. Vi vill också använda analyscookies. Dessa skickar information om hur vår webbplats används till tjänster som heter Adobe Analytics, Hotjar och Google Analytics.

+2
N
Norange
– 1 month 19 day ago

De flesta med lunginflammation svarar bra på behandlingen, men lunginflammation kan vara mycket allvarlig och till och med dödlig. Du är mer benägen att få komplikationer om du är en äldre vuxen, ett mycket litet barn, har ett försvagat immunförsvar eller har ett allvarligt medicinskt problem som diabetes eller cirros.

+1
O
Oliry
– 1 month 23 day ago

Läkare använder antibiotika för att behandla lunginflammation orsakad av bakterier, den vanligaste orsaken till tillståndet.

+1
D
Dichleia
– 1 month 27 day ago

Lunginflammation är farligt och att försöka behandla den hemma kan sätta din hunds liv på spel eftersom det potentiellt kan bli värre och inte reagera på behandlingen. Vad orsakade hundens lunginflammation? Om det var en URI kommer du definitivt att behöva lite antibiotika. Jag förstår att jag inte har tillräckligt med pengar för att betala veterinärräkningen

+2
E
Erahmabella
– 1 month 29 day ago

Behandla sjukhusförvärvad lunginflammation (HAP). Patienter som får HAP har redan att göra med hälsoproblem. Detta gör deras behandling lite annorlunda än community-acquired pneumonia (CAP), även om dessa metoder kan användas i sällsynta och allvarliga fall av CAP. HAP kan orsakas av många olika typer av

P
Patootie
– 2 month 2 day ago

Principen för användningen av antibiotika är att säkerställa att patienten får en som målbakterien är känslig för, i en tillräckligt hög koncentration för att vara effektiv men inte orsaka biverkningar, och under tillräckligt lång tid för att säkerställa att infektionen är helt utrotad.

+1
R
Rilietoanna
– 2 month 9 day ago

Material och metoder: Denna retrospektiva kohortstudie inkluderade patienter med en positiv kvantitativ respiratorisk kultur som behandlades för bakteriell lunginflammation på en SICU från 1/1/09 till 3/31/11. Två distinkta patientgrupper identifierades: de som behandlats med enbart IV-antibiotika (IV) och de antingen...

+2
T
Techgnome
– 2 month 12 day ago

Bakgrund: Att kontrollera sjukvårdskostnader utan att kompromissa med patientvården är ett fokus med tanke på de senaste vårdförändringarna i USA. Syftet med denna studie var att bedöma klinisk förbättring hos patienter på kirurgisk intensivvårdsavdelning (SICU) som påbörjats på eller övergått till enterala antibiotika jämfört med de som enbart får intravenös (IV) antibiotikabehandling för behandling av bakteriell lunginflammation. Material och metoder: Denna retrospektiva kohortstudie inkluderade patienter med en positiv kvantitativ respiratorisk kultur som behandlades för bakteriell lunginflammation på en SICU från 1/1/09 till 3/31/11.

A
Anelle
– 2 month 8 day ago

Även om antibiotikabehandling krävs för att döda bakteriell lunginflammation, lämnar det också ditt immunförsvar oförberedt på att hantera inkräktare under perioden kort efter behandlingen. Immunsystemet behöver återuppbygga sig med hjälpsamma bakterier, och tills det händer finns det en ökad risk för ytterligare infektioner som PLA.

+1
U
Unbanshee
– 2 month 8 day ago

Läkare behandlar bakteriell lunginflammation med ett antibiotikum som tas genom munnen. Vanligtvis kan detta göras hemma. Vilket antibiotikum de använder beror på vilken typ av bakterier som tros ha orsakat lunginflammationen. Vissa barn kan behöva behandling på ett sjukhus om lunginflammationen orsakar varaktig hög feber eller andningsproblem, eller om de behöver syre, kräks och inte kan ta medicinen eller har en lunginfektion som kan ha spridit sig till blodomloppet. Sjukhusbehandling kan innefatta IV (given i en ven) antibiotika och vätskor och andningsbehandlingar.

M
Machda
– 2 month 14 day ago

Kinoloner inkluderar antibiotika som ciprofloxacin och levofloxacin, som används för att behandla infektioner som bronkit och lunginflammation. När bakterier börjar kopiera sitt DNA, orsakar kinoloner att strängarna går sönder och förhindrar sedan att brotten repareras. Utan intakt DNA kan bakterier inte leva eller föröka sig.

M
Mathva
– 2 month 24 day ago

Till en början skulle läkaren ordinera ett bredspektrumantibiotikum som penicillin eller en erytromycingrupp av härledda antibiotika som ampicillin (Augmentin) kan användas. Till exempel, i Storbritannien är amoxicillin vanligtvis den första behandlingslinjen för gemenskapsassocierad lunginflammation (CAP) och doxycyklin eller...

+1
R
Ryyah
– 2 month 2 day ago

Lunginflammation kan generellt definieras som en infektion i lungparenkymet, där konsolidering av den drabbade delen och en fyllning av alveolära luftutrymmen med exsudat, inflammatoriska celler och fibrin är karakteristisk. Även om de flesta fall av lunginflammation orsakas av mikroorganismer, inkluderar icke-infektiösa orsaker aspiration av mat eller magsyra, främmande kroppar, kolväten och lipoidsubstanser, överkänslighetsreaktioner och läkemedels- eller strålningsinducerad pneumonit. Lunginflammation kan uppstå i alla åldrar, även om det är vanligare hos yngre barn. Världshälsoorganisationen (WHO)...

+2

Lämna din kommentar

namn
Kommentar