Allt om katter

Vilka är biverkningarna av mirtazapin hos katter

Mirtazapin påverkar inte levern, njurarna eller hjärtat. När mirtazapin används till katter tolereras vanligtvis väl. De vanligaste biverkningarna inkluderar sedering, letargi och eventuellt kräkningar. Ett litet antal katter utvecklar minskad aptit och viktminskning.

Vilken är den viktigaste informationen jag borde veta om mirtazapin hos katter?

Mirtazapin kan orsaka en allvarlig allergisk reaktion hos människor. Hos människor kan denna allergiska reaktion vara livshotande och kräver omedelbar läkarvård.

Vad ska jag diskutera med min veterinär innan jag ger mirtazapin till min katt?

Mirtazapin kan orsaka en allvarlig allergisk reaktion hos människor. Prata med din veterinär om riskerna med att ge mirtazapin till din katt.

Hur ska jag förvara mirtazapin i mitt hem?

Mirtazapin ska förvaras i rumstemperatur (15 till 30°C).

Vad händer om jag överdoserar min katt med mirtazapin?

Sök akut veterinärvård. Symtom på överdosering inkluderar letargi, sedering, muskelsvaghet och minskad aptit.

Se mer

Enligt studier är Helicobacteria orsaken till gastrit i 95% av fallen. År 1983 isolerade B. Marshall och D. Warren en mikroorganism som heter Helicobacter pylori från ett biopsiprov av magslemhinnan hos en patient med antral gastrit. Läs mer

Eden Bonito Flakes är gjorda av autentiska tonfiskfiléer av högsta kvalitet. Japanerna bedömer kvaliteten på fisken efter om den kan ätas rå som sashimi. Den riktiga bonito eller 'katsuo' som används i EDEN Bonito Flakes är av sashimi-kvalitet. Många kommersiella producenter säljer bonitoflingor gjorda av kulmakrill eller kultonfisk som kallas "soda katsuo". Det är billigare och anses inte vara sashimi-kvalitet. Eden Bonito Flakes tillverkas på traditionellt sätt som har använts i 500 år. Inga konstgjorda färgämnen, kemikalier eller konserveringsmedel används i något skede av deras produktion. Läs mer

De är den enda katten som lever i grupper. I antal finner de styrkan och samarbetet för att jaga det mest formidabla bytet, inklusive bison, giraff och till och med elefanter. Superprides, med så många som 20 lejon, bor på Tanzanias savann, medan mycket mindre isolerade stoltheter strövar omkring i den äldsta öknen på jorden... Läs mer

En hankatt kallas en Tom. En honkatt kan vara en Molly eller en drottning. Och nej, vi pratar inte bara om namnen som vi ger våra kattkompisar. Det vi pratar om är den tekniska termen för att referera till katter efter deras kön. En hankatt kallas specifikt en Tom, men en honkatt är mer komplex. Normalt skulle en honkatt kallas en Molly, men om den är dräktig med kattungar så är det en drottning! Ordspråket "En katt landar alltid på fötterna" är inte bara en gammal myt. Det är faktiskt korrekt, åtminstone i de flesta fall! Läs mer

Kommentarer

A
apparentlytoucan
– 18 day ago

Den aptitstimulerande effekten av oralt mirtazapin påvisades i en överkorsad, blind studie.5 Katter som fick oralt mirtazapin 1,88 mg varje 24 timmar och 3,75 mg varje 24 timmar fick i sig signifikant mer mat än vad katter som fick placebo. Däremot sågs signifikant fler biverkningar (ökad vokalisering, aktivitet och socialisering) med den högre dosen, och mängden mat som intogs skilde sig inte mellan dosgrupperna. På grundval av denna forskning rekommenderas 1,88 mg som initial startdos för oralt mirtazapin och kan ges så ofta som dagligen till unga normala katter.

P
perfectiphone
– 19 day ago

Mirtazapin, som säljs under varumärket Reveron, är ett receptbelagt antidepressivt medel avsett för människor och kan även användas inom veterinärmedicin för att behandla minskad aptit och illamående hos hundar och katter. Detta blogginlägg syftar till att ge djurägare allmän kunskap om mirtazapin för katter, såsom användningsområden, biverkningar och läkemedelsinteraktioner.

I
innocent
– 20 day ago

Mirtazapin är ett receptbelagt läkemedel, så din veterinär kommer att ge dig råd om rätt dosering för din katt. Tablett (oral). I allmänhet, i pillerform, kommer din veterinär att rekommendera en startdos på antingen 1,88 mg eller 3,75 mg för att stimulera din katts aptit. Det är viktigt att följa din veterinärs doseringsriktlinjer noggrant, eftersom forskning har visat att negativa biverkningar är vanligare hos katter vid högre doser.

+2
Z
Zutar Black
– 1 month ago

Mirtazapin till katter används i doser på 1,88 eller 3,75 mg var 24/48:e timme. Det tas oralt som ett aptitstimulerande medel och för att kontrollera illamående. I allmänhet används den lägsta dosen på 1,88 mg eftersom den har mindre risk för biverkningar. Nyligen har ett nytt preparat släppts för katter som väger mellan 2 och 7 kg.

+1
C
Cougarfield
– 1 month 6 day ago

Hos katter kan biverkningar inkludera ökad vokalisering, ökad tillgivenhet, muskelryckningar, agitation, hyperaktivitet och andra beteendeförändringar. Den vanligaste biverkningen hos hundar och katter är dåsighet. I fall av överdosering eller hos utvalda husdjur som är känsliga för effekterna av serotonin kan läkemedlet orsaka skakningar, agitation, förhöjd hjärtfrekvens, förhöjd kroppstemperatur, högt blodtryck, andningssvårigheter och/eller vidgade pupiller. Cyproheptadin kan användas som motgift. Mirtazapin ska inte användas till djur med känd överkänslighet eller allergi mot läkemedlet.

+2
K
Kamiri
– 20 day ago

Mirtazapin för katter används nu vanligtvis i en dos på 1,88 mg eller 3,75 mg oralt för att stimulera aptiten hos katter som har anorexi. Denna medicin gör kattens ämnesomsättning långsammare för att få den att äta sin mat. Detta var problemet som gjorde mirtazapin för katter möjligt. Katter har alltid haft mer

+1
I
Ianandren
– 20 day ago

Mirtazapin biverkningar hos katter. Även om det inte orsakar några biverkningar i de flesta fall, rapporteras dåsighet hos vissa katter [4]. En potentiell komplikation är serotonergt syndrom, som uppstår på grund av extremt höga serotoninnivåer i hjärnan, kännetecknat av vidgade pupiller, förhöjd kroppstemperatur och förhöjd blodtryck (matt päls, ökad urinering, kräkningar), ökad hjärtfrekvens, frossa och allmän hyperaktivitet [ 8]. Det tar dock.

+2
P
Pperesces
– 20 day ago

Potentiella biverkningar av mirtazapin. Mirtazapin tolereras i allmänhet väl hos hundar och katter, även om försök saknas. Vanliga biverkningar inkluderar dåsighet, sedering, lågt blodtryck och ökad hjärtfrekvens. Om djuret upplever andningssvårigheter, nässelutslag eller svullnad av läppar, tunga eller ansikte, kan en allergisk reaktion mot läkemedlet vara fallet. De vanligaste biverkningarna hos människor är somnolens, muntorrhet, ökad aptit och viktökning. Läkemedelsinteraktioner med Mirtazapin.

+1
A
Aranielnie
– 23 day ago

"Serotonergt syndrom är en potentiell biverkning om hjärnnivåerna av serotonin blir för höga, men detta syndrom kräver i allmänhet en kombination av serotoninhöjande mediciner. Förhöjd hjärtfrekvens, skakningar/frysning, vidgade pupiller, andningssvårigheter, förhöjd kroppstemperatur eller hög blodtryck kan alla vara tecken på serotonergt syndrom.

+2
F
FarmSatyr
– 29 day ago

Resultaten av en studie från 2011 ledd av Dr. Quimby2 antydde att de aktiva aptitstimulerande effekterna av mirtazapin hos unga, friska katter inträffar vid en dos av en åttondels tablett (1,88 mg) jämfört med den traditionella högre dosen av en fjärdedel av en tablett (3,75 mg). I deras blinda försök konsumerade katter som fick mirtazapin...

+1
J
Jozieselly
– 1 month 4 day ago

Ibland blir katter upprörda, slöa eller deprimerade, antingen på grund av sina hälsoproblem eller på grund av hög ålder. Veterinärer använder ofta mirtazapin för att behandla dessa humörproblem på grund av effekterna det har på hjärnans kemikalier, med biverkningar av illamående och ökad aptit generellt sett som sekundära fördelar. Med kattdjur är detta vanligtvis omvänt, men eftersom vissa av dem fortfarande drar nytta av de avslappnande effekter som medicinen har, ordinerar veterinärer det ibland för att göra djuren mer känslomässigt bekväma.

+2
M
mizantropka
– 1 month ago

Syftet med denna placebokontrollerade, dubbelmaskerade kliniska överkorsningsstudie var att utvärdera effekterna av mirtazapin på kroppsvikt, aptit och kräkningar hos katter med CKD. Elva katter med stabil CKD randomiserades till att få 1,88 mg mirtazapin eller placebo oralt varannan dag i 3 veckor.

+1
W
Wallishi
– 1 month 7 day ago

Vanliga rapporterade biverkningar av mirtazapin inkluderar: svår sedering, förstoppning, dåsighet, ökat serumkolesterol, viktökning, trötthet, sömnlöshet, ökad aptit, xerostomi och minskad aptit. Andra biverkningar inkluderar: yrsel, ökade serumtriglycerider, tremor, dyspepsi, värmevallningar, hjärtklappning, yrsel, onormala drömmar, bitter smak, minskad libido och

T
Tabooccaneer
– 27 day ago

Mirtazapin tolereras i allmänhet väl men biverkningar är möjliga. Den vanligaste biverkningen är dåsighet. Andra möjliga biverkningar som kan indikera serotonergt syndrom (för mycket serotonin) inkluderar högt eller lågt blodtryck, hög eller låg hjärtfrekvens, vokalisering, agitation, kräkningar, inkoordination när du går, rastlöshet och skakningar; kontakta din veterinär om du ser...

L
Laserpent
– 1 month 2 day ago

Hos vissa katter har det rakt motsatt effekt; gör dem sömniga och slöa. Det är också möjligt för periaktin att öka hjärt- och/eller andningsfrekvensen samt minskad urinering, men dessa biverkningar observeras mer sällan. För att undvika negativa biverkningar bör cyproheptadin (periaktin) inte användas för att stimulera aptiten hos katter...

E
Elilemober
– 1 month 4 day ago

CKD fördröjer clearance/biotillgänglighet (CL/F) av mirtazapin. Sex CKD-katter och 6 åldersmatchade kontroller (AMC) registrerades. Två CKD-katter vardera från International Renal Interest Society (IRIS) steg II, III och IV inkluderades.

+1
Y
Yve Satan Lackus
– 1 month 8 day ago

Hos den äldre befolkningen minimerar användningen av mirtazapin negativa biverkningar och maximerar positiva biverkningar av antidepressiva medel. Mirtazapin ges 15–75 mg en gång dagligen, vanligtvis på natten. Det kan orsaka sedering, viktökning, muntorrhet och förstoppning och är mycket sällan förknippat med aplastisk...

+1
Z
ZELENI BANAN
– 1 month 14 day ago

Flera mirtazapinprodukter är FDA-godkända för människor, som veterinärer lagligen kan använda på katter på ett extramärkt sätt. De humangodkända mirtazapinprodukterna har dock inte visat sig vara säkra och effektiva hos katter. Dessutom innehåller märkningen information om hur man använder läkemedlet på människor, inte på katter.

P
PerfectMandarin
– 1 month 19 day ago

Mirtazapin är ett effektivt aptitstimulerande medel hos katter 1-5 och används som näringsstöd hos både hundar och katter med akut och kronisk sjukdom. Mirtazapin har i placebokontrollerade studier visat sig resultera i aptitstimulering hos normala katter och aptitstimulering, viktökning och förbättrad kroppskondition hos katter med kronisk njursjukdom (CKD).3,4. Läkemedlets verkningsmekanism är inte helt klarlagd men involverar sannolikt antagonism av serotonin 2C (5HT2c) receptorn, som är känd för sin aptithämmande aktivitet, samt antagonism av histamin 1 (H1) receptorn, som också spelar en. ..

A
Ahra
– 1 month 26 day ago

Mirtazapin fungerar bäst på katter när en mindre dos (3-3,75 mg) används dagligen snarare än när en större dos används mer sällan. På baksidan av detta är dock många katters rykte om att vara svåra när det gäller oral medicinering. Pilling med den större storleken (tab 15 mg) 2-3 gånger i veckan kan

+1
R
Rigamarole
– 1 month 18 day ago

Om ditt husdjur har något av dessa tillstånd eller tecken, prata med din veterinär om de potentiella riskerna kontra fördelarna. Vilka är biverkningarna av denna medicin? Mirtazapin tolereras vanligtvis väl hos hundar och biverkningar ses sällan. Hos katter kan mirtazapin orsaka fler biverkningar som, om de inträffar, ofta kan ses inom 90 minuter efter en dos.

+2
Y
Yaya
– 1 month 24 day ago

I aur Vet-världen använder vi detta läkemedel till husdjur som har tappat aptiten ett tag och för de som känner sig nedstämda och är ledsna och deprimerade. Jag tror att det är doshastigheten som skiljer sig hos människor och katter som orsakar de olika effekterna. Det är ett antidepressivt medel först och de antihistaminiska effekterna är bara biverkningar som ses i höga doser.

+1
Z
Zuraa
– 1 month 25 day ago

Mirataz får inte användas till katter som behandlats med läkemedlen cyproheptadin, tramadol eller monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) eller behandlas med en MAO-hämmare under 14 dagar före behandling med Mirataz, eftersom det kan finnas en ökad risk för serotonergt syndrom. Serotonergt syndrom är ett potentiellt allvarligt tillstånd som kan uppstå med...

+2
N
Nirenanna
– 1 month 27 day ago

Varför använder katter Mirataz? Mirtazapin är ett läkemedel som ofta används hos katter och hundar för att stimulera deras aptit eller för att minska kräkningar på grund av kemoterapibehandlingar. Mirataz ordineras också av veterinärer för att kontrollera oönskad viktminskning hos katter med underliggande sjukdomar inklusive njur-, tand- eller gastrointestinala sjukdomar. Vad mer bör jag veta om Mirataz? De flesta veterinärer ordinerar Mirataz i lägsta möjliga dos för att minska risken för biverkningar. Tillverkaren har genomfört utökade stabilitets- och säkerhetstester som har förlängt giltighetstiden...

+2
G
GoldenToad
– 1 month 8 day ago

Det bör noteras att även om vissa av dessa effekter observeras hos dem som tar mirtazapin för rekreation (eller engångsdosering) observeras de flesta neurofysiologiska effekter hos dem med pågående användning (15, 30 och 45 mg dagligen ordinerat för depression, etc) på grund av en bibehållen nivå av mirtazapin i kroppen.

+2
R
Ronahphia
– 1 month 9 day ago

Metoder Register över katter med mirtazapinexponering (2006–2011) erhölls från American Society for the Prevention of Cruelty to Animals' Animal Poison Control Center. Följande parametrar registrerades: signalering, vikt, utfall, intaget medel, mängd intagen, exponeringsväg, observerade kliniska tecken, avsedd användning, tidpunkt för debut av tecknen och varaktighet av tecknen. Resultat De 10 vanligaste observerade biverkningarna som rapporterades hos 84 katter exponerade för mirtazapin inkluderade vokalisering (56,0 % av katterna; medeldos 2,56 mg/kg), agitation (31,0 %; 2,57 mg/kg), kräkningar (26,2...

+1
Z
Z1ppi_Old
– 1 month 11 day ago

Även om mirtazapin anses vara ett mycket effektivt antidepressivt medel, bör patienterna lära sig mer om biverkningar och läkemedelsinteraktioner innan de tar läkemedlet.

+2
A
anyoneparkour
– 1 month 18 day ago

Äldre vuxna kan vara mer känsliga för biverkningarna av detta läkemedel, särskilt dåsighet och QT-förlängning (se ovan). Detta läkemedel bör endast användas när det är klart nödvändigt under graviditeten.

+2
A
AiwA
– 1 month 25 day ago

Mirataz (mirtazapin transdermal salva) är det första och enda FDA-godkända transdermala läkemedlet för hantering av viktminskning hos katter. Möjliga biverkningar. De vanligaste biverkningarna inkluderade reaktioner på appliceringsstället, beteendeavvikelser (vokalisering och hyperaktivitet) och kräkningar.

+2
F
fletchingconvince
– 1 month 17 day ago

Mirtazapin 30mg ( Remeron ): Vad används Mirtazapin för - Dosering, biverkningar och försiktighetsåtgärder

+1
Q
Queli
– 1 month 22 day ago

Remeron (mirtazapin) är ett antidepressivt medel. Det är inte exakt klart hur Remeron (mirtazapin) behandlar depression, men det verkar förstärka vissa kemikalier i hjärnan (serotonin och noradrenalin). Dessa kemikalier kan spela en roll för humöret.

+1
M
Mathva
– 1 month 28 day ago

Mirtazapin är ett generiskt läkemedel för behandling av egentlig depression. Lär dig om doser, biverkningar, läkemedelsinteraktioner, doser, varningar och mer.

+2
D
Dillecole
– 2 month 5 day ago

Vilka är de möjliga biverkningarna av mirtazapin? Vilken är den viktigaste informationen jag borde veta om mirtazapin? Vad ska jag diskutera med min vårdgivare innan jag tar mirtazapin?

+2
V
VaDoS
– 1 month 24 day ago

Vanliga biverkningar inkluderar huvudvärk, muntorrhet och illamående. De är vanligtvis milda och försvinner efter ett par veckor. Om du och din läkare bestämmer dig för att ta dig bort från mirtazapin, kommer din läkare förmodligen att rekommendera att du minskar dosen gradvis för att förhindra extra biverkningar. Mirtazapin är inte en sömntablett men det kan få dig att känna dig sömnig. Detta kan vara till hjälp om du har depression och svårigheter att somna. Mirtazapin är också känt under varumärket Zispin SolTab.

+2
B
Blahayloe
– 1 month 28 day ago

Medan Mirtazapin ses som mer tolerabelt än SSRI, inkluderar vanliga biverkningar från Mirtazapin dåsighet, yrsel, konstiga drömmar, synförändringar, muntorrhet, förstoppning, ökad aptit och/eller viktökning [2]. Om någon av dessa biverkningar kvarstår eller förvärras, tala om för din läkare eller apotekspersonal.

Z
Zussigu
– 2 month 3 day ago

De vanligaste biverkningarna inkluderar vokalisering, beteendeförändring, skakningar och hypersalivation. Dessa biverkningar sågs oftare med den tidigare rekommenderade dosen på 3,75 mg per dag, och sågs mycket mindre ofta med 1,88 mg per katt (eller 0,44 mg/kg) per dag.

+1
B
Brmaanna
– 2 month ago

Remeron (mirtazapin) biverkningslista för vårdpersonal. I samband med avbrytande av behandling. Ungefär 16 % av de 453 patienter som fick Remeron (mirtazapin) tabletter i amerikanska 6-veckors kontrollerade kliniska prövningar avbröt behandlingen på grund av en negativ upplevelse, jämfört med 7 % av de 361 placebobehandlade patienterna i dessa studier.

+2
T
TTpopoI
– 2 month 3 day ago

Vilka är biverkningarna av Mirtazapin (Remeron)? Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion (nässelfeber, ledvärk, feber, svår andning, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, ont i halsen, brännande ögon, hudsmärta, röd eller lila hudutslag med blåsor och fjällning).

+1
Z
Z1kss
– 2 month 12 day ago

Mirtazapin tillhör den tetracykliska klassen eftersom det består av fyra kemiska ringar. Mirtazapin ökar noradrenalin och serotonin i hjärnan även om ingen är exakt säker på hur. Norepinefin är en stimulerande signalsubstans medan serotonin är en signalsubstans som förknippas med komfort

+1
Y
Yanie
– 2 month 12 day ago

Hos katter används mirtazapin för att behandla aptitlöshet och illamående; i anekdotiska rapporter verkar det vara måttligt effektivt för att minska dessa kliniska tecken. Det finns dock risker för biverkningar inklusive beteendeförändringar, och det behandlar inte den underliggande orsaken till den minskade aptiten.

+1
B
BunBunny
– 2 month 16 day ago

När det gäller de sällsynta biverkningarna av Mirtazapin, såsom serotonergt syndrom, skulle den milda formen av detta tillstånd ta 3 dagar för det att försvinna efter att ha behandlats. Men för svåra och obehandlade fall kan detta orsaka koma eller dödsfall. Om någon av de sällsynta biverkningarna av Mirtazapin förlänger, besluta inte att sluta ta...

+2
A
Ance
– 2 month 26 day ago

Liksom många andra antidepressiva medel har mirtazapin visat sig ha antinociceptiva egenskaper hos möss.[104] Men till skillnad från de flesta andra antidepressiva medel, även om de liknar venlafaxin, förmedlas dessa effekter till största delen genom nedströmsmodulering av det endogena opioidsystemet, varav i fallet med...

+2
F
FamilyTitan
– 2 month 17 day ago

I vissa fall kan det samtidigt administrerade läkemedlet öka koncentrationen av Remeron i blodet och, tillsammans med det, allvaret av biverkningar. Andra, särskilt Tegretol (karbamazepin) och Dilantin (fenytoin), har motsatt effekt. Andra kan fortfarande förstärka de psykoaktiva effekterna av Remeron, vilket orsakar...

W
whirlwindrepay
– 2 month 20 day ago

Mirtazapin kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar denna medicin. Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram...

+2
Z
Zuraa
– 2 month 16 day ago

Informationen i Mirtazapine Actavis är baserad på data från ett annat läkemedel med exakt samma sammansättning som Mirtazapine Actavis. . Var försiktig och se till att specificera informationen på avsnittet i instruktionerna till läkemedlet Mirtazapine Actavis direkt från förpackningen eller från apotekspersonalen på apoteket.

A
Aitelle
– 2 month 17 day ago

Ofta kan mirtazapinbiverkningar bli outhärdliga och detta kan leda till beslutet att sluta ta mirtazapin. I kliniska prövningar var antalet deltagare som frivilligt valde att avbryta behandlingen signifikant högre än placebo och jämförelsevis med andra antidepressiva.22. Medan vissa deltagare ansåg att fördelarna övervägde de negativa effekterna, hjälptes inte personens ursprungliga symtom i vissa fall av medicinen. Så medan dessa fortfarande är närvarande, finns det en extra börda av Remerons abstinenssymptom. Abstinens av mirtazapin kan vara svårt och skulle kunna hanteras bättre av...

+1
S
Snake
– 2 month 26 day ago

Detta kan påverka dig om du kör bil, cyklar, använder maskiner eller gör något annat som kräver mycket fokus. Det kan vara bäst att sluta göra dessa saker under de första dagarna, tills du vet hur det påverkar dig eller biverkningarna går över. Oroa dig inte - de flesta människor kör som vanligt medan de tar mirtazapin.

R
Rasemalie
– 3 month 3 day ago

Nedan ges en erfarenhetsrapport om någon som tog Mirtazapin för fritidsbruk, och även om denna person rapporterar att han känner ångest och depression, är dosen de indikerar densamma som den som de flesta tar när de tar en drog för rekreationsbruk. "Jag visste inte att Mirtazapin var en deliriant vid den tiden, och som lider av...

+1
A
Ahianly
– 2 month 19 day ago

Mirtazapin är ett antidepressivt medel som används för att behandla allvarlig depressiv sjukdom hos vuxna. Mirtazapin kan också användas för ändamål som inte anges i denna medicinguide. Vad ska jag diskutera med min vårdgivare innan jag tar mirtazapin? Du bör inte ta detta läkemedel om du är allergisk mot

B
Barkin
– 2 month 27 day ago

Vissa biverkningar kan gå över med tiden, men andra kan kräva förändringar i medicineringen. Alla andra psykiatriska eller medicinska problem du har, inklusive en historia av bipolär sjukdom. Alla andra mediciner du för närvarande tar (inklusive receptfria produkter, ört- och näringstillskott) och eventuella medicinallergier

Lämna din kommentar

namn
Kommentar